KHÔNG MỞ THEO LỚP – DẠY KÈM CHO TỪNG HỌC VIÊN – ĐĂNG KÍ HỌC NGAY KHÔNG CẦN CHỜ LỚP – CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

AlBUM XỬ LÍ ẢNH CƯỚI|HỌC VIÊN THỰC HIỆN

 

 

HỌC VIÊN THÂN TẶNG

Đồ Họa Sài Gòn

 

1.HV Hoàng hoa 

 

 

2.HV Hoàng Hùng

 

3.HV Quốc Việt

 

 

 

4.HV Chí Tâm 

 

5.HV Hoàng Minh

 

6.HV NGọc Huy  Chụp model Thu Nguyên

7.HV NGọc Huy  Chụp model 

8.HV  Hữu Toàn 

............surprisesurprisesurprisesurprise...............