MỘT SỐ SẢN PHẨM HỌC VIÊN KHÓA QUẢNG CÁO TẶNG ĐỒ HỌA SÀI GÒN


HV Nguyễn Thanh Thảo 


HV Phan Tán Đạt


HV Nguyễn Đức Quý


HV Võ Thị Yến


HV Phùng Thái Bảo Trâm


HV Quang Vinh


HV Nguyễn Trọng Nghĩa


THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC KÈM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO IN ẤN 2D TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỒ HỌA SÀI GÒN