KHÔNG MỞ THEO LỚP – DẠY KÈM CHO TỪNG HỌC VIÊN – ĐĂNG KÍ HỌC NGAY KHÔNG CẦN CHỜ LỚP – CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

THỰC HÀNH PHOTOSHOP CS6

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỒ HỌA SÀI GÒN

Lịch làm việc: Sáng 8h - 11h Chiều 14h - 17h Tối 18h - 21h

Hotline: 0932793937 - 0944338151


Liên kết đào tạo - Thực tập - Tuyển dụng

 

BÀI HƯỚNG DẪN

Tự Học Thực Hành Phần Mềm PHOTOSHOP Căn Bản

 

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHƯ SAU:

    ♦ Bước 1: Bạn tạo File mới có kích thước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 2: Tại background bạn click đúp chuột trái đưa về Layer 0 như hình dưới

                      

    ♦ Bước 3: Bạn đổ màu nền Layer 0 thành màu đen → Filter → Render → Lens Flare →        Brightness: 75% → OK

    ♦ Bước 4: Filter → Distort → Polar Coordinates → Polar to Rectangular

     → OK

    ♦ Bước 5: Nhấn Ctrl+T → lật dọc → Enter

    ♦ Bước 6: Filter → Distort → Polar Coordinates → Rectangular to Polar

    ♦ Bước 7: Dùng công cụ Elliptical Marquee Tool để tạo vùng chọn → giữ Shift để vẽ hình tròn như hình dưới

                      

    ♦ Bước 8: Lưu lại vùng chọn: vào Select → Save Seletion → đặt tên: 1

     → Ok

    ♦ Bước 9: Ctrl+J → bạn tạo Layer mới → bạn đổ màu nền đen cho layer ta vừa tạo → đưa layer này xuống layer quả bóng có nền trong suốt như hình dưới

                      

    ♦ Bước 10: Tạo layer mới → đưa layer này lên trên cùng → bạn chuyển sang kênh Channels như hình dưới

                       

    ♦ Bước 11: Bạn nhấn cái nút mình khoanh tròn ở hình dưới

                       

→ Sau khi nhấn cái nút đó xong sẽ xuất hiện vùng chọn elip nhỏ ở hình tròn như hình dưới

                      

→ chuyển sang kênh Layer → ( vì màu trắng là màu nằm dưới) nên bạn nhấn Ctrl+Delete để đổ màu trắng như hình dưới

                      

    ♦ Bước 12: Bạn xóa Layer 1(layer quả bóng có nền trong suốt) và Layer 0 đi

→ Ctrl+J layer trên cùng lên (layer trong suốt) → Ctrl+E

→ Bạn tắt con mắt của layer có nền đen như hình dưới

                       

    ♦ Bước 13: Bạn mở file hình này lên

                       

    ♦ Bước 14: Bạn quay lại file quả bóng → dùng công cụ Move Tool để di chuyển quả bóng sang file hình mình vừa mở → Ctrl+T thu nhỏ quả bóng như hình dưới

                      

    ♦ Bước 15: Bạn mở fiel hình này lên

                      

    ♦ Bước 16: bạn dùng công cụ Magic Wand Tool click chọn nền đen → Ctrl+Shift+i để đảo ngược vùng chọn → bạn dùng công cụ Move Tool để di chuyển cái cánh sang file nước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 17: Bạn mở file hình cô gái lên

                      

    → Bạn dùng công cụ Quick Selection Tool để tạo vùng chọn cho cô gái như hình dưới

                      

    ♦ Bước 18: Bạn vào Select → Refine Edge → hiện ra bảng

    → View: On White như hình dưới

                       

    ♦ Bước 19: Bạn chỉnh thông số như hình dưới

                      

    ♦ Bước 20: Bạn di chuyển cô gái qua file hình nước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 21: Bạn mở file hình con ngựa lên

                      

    ♦ Bước 21: Bạn di chuyển con ngựa sang File hình nước

    ♦ Bước 22: Bạn phóng to quả bóng, cái cánh, con ngựa thu nhỏ 1 chút → cái cánh bạn chọn chế độ hòa trộn là Screen giống hình dưới

                      

    → bạn đặt cái cánh nằm dưới con ngựa → ta xoay tất cả giống hình dưới

                      

    ♦ Bước 23: Bạn Ctrl+J cái cánh lên → rồi ta đưa layer vừa copy xong lên trên con ngựa rồi xoay như hình dưới → Enter

                      

    ♦ Bước 24: Bạn chọn layer con ngựa → Image → Adjustments → Black & White → hiện ra bảng bạn chọn như hình dưới → Ok

                      

    ♦ Bước 25: Bạn chọn layer cô gái → Ctrl+T → Phóng to cô gái lên → Lật ngang như hình dưới

                      

    ♦ Bước 26: Bạn vào Edit → Puppet Warp → bạn click vào 2 điểm khoanh tròn như hình dưới

                      

    ♦ Bước 27: Bạn click vào từng điểm giữ chuột trái kéo ra như hình → Enter

                       

    ♦ Bước 28Bạn tạo layer mới → chọn công cụ Brush Tool → bạn vào Window →  Brush → bạn chọn như hình dưới

                      

→ cũng ở trong bảng đó bạn click chọn và chỉnh thông số như 2 hình dưới

                     

                     

    ♦ Bước 29: Bạn chỉnh size cọ lên 119 px rồi kéo như hình

                      

    ♦ Bước 30: Bạn giảm Opacity xuống 32% như hình dưới

                      

    ♦ Bước 31: Bạn vào Image → Adjustments → Shadows/Highlights → hiện ra bảng → bạn chỉnh thông số như hình dưới

                      

    ♦ Bước 32: Bạn mở tấm hình này lên

                      

     Bước 34: Bạn đưa tấm hình qua File đang làm như hình dưới

                      

    ♦ Bước 35: Bạn phóng to hình lên → để chế độ hòa trộn Screen như hình dưới

                      

    ♦ Bước 36: Bạn đưa tấm hình đó xuống dưới layer cô gái như hình dưới

                      

    ⇒ Và đây là kết quả hoàn chỉnh

                     

Chúc các bạn thành công!

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỒ HỌA SÀI GÒN

Lịch làm việc: Sáng 8h - 11h Chiều 14h - 17h Tối 18h - 21h

Hotline: 0932793937 - 0944338151


Liên kết đào tạo - Thực tập - Tuyển dụng

 

BÀI HƯỚNG DẪN

Tự Học Thực Hành Phần Mềm PHOTOSHOP Căn Bản

 

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHƯ SAU:

    ♦ Bước 1: Bạn tạo File mới có kích thước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 2: Tại background bạn click đúp chuột trái đưa về Layer 0 như hình dưới

                      

    ♦ Bước 3: Bạn đổ màu nền Layer 0 thành màu đen → Filter → Render → Lens Flare →        Brightness: 75% → OK

    ♦ Bước 4: Filter → Distort → Polar Coordinates → Polar to Rectangular

     → OK

    ♦ Bước 5: Nhấn Ctrl+T → lật dọc → Enter

    ♦ Bước 6: Filter → Distort → Polar Coordinates → Rectangular to Polar

    ♦ Bước 7: Dùng công cụ Elliptical Marquee Tool để tạo vùng chọn → giữ Shift để vẽ hình tròn như hình dưới

                      

    ♦ Bước 8: Lưu lại vùng chọn: vào Select → Save Seletion → đặt tên: 1

     → Ok

    ♦ Bước 9: Ctrl+J → bạn tạo Layer mới → bạn đổ màu nền đen cho layer ta vừa tạo → đưa layer này xuống layer quả bóng có nền trong suốt như hình dưới

                      

    ♦ Bước 10: Tạo layer mới → đưa layer này lên trên cùng → bạn chuyển sang kênh Channels như hình dưới

                       

    ♦ Bước 11: Bạn nhấn cái nút mình khoanh tròn ở hình dưới

                       

→ Sau khi nhấn cái nút đó xong sẽ xuất hiện vùng chọn elip nhỏ ở hình tròn như hình dưới

                      

→ chuyển sang kênh Layer → ( vì màu trắng là màu nằm dưới) nên bạn nhấn Ctrl+Delete để đổ màu trắng như hình dưới

                      

    ♦ Bước 12: Bạn xóa Layer 1(layer quả bóng có nền trong suốt) và Layer 0 đi

→ Ctrl+J layer trên cùng lên (layer trong suốt) → Ctrl+E

→ Bạn tắt con mắt của layer có nền đen như hình dưới

                       

    ♦ Bước 13: Bạn mở file hình này lên

                       

    ♦ Bước 14: Bạn quay lại file quả bóng → dùng công cụ Move Tool để di chuyển quả bóng sang file hình mình vừa mở → Ctrl+T thu nhỏ quả bóng như hình dưới

                      

    ♦ Bước 15: Bạn mở fiel hình này lên

                      

    ♦ Bước 16: bạn dùng công cụ Magic Wand Tool click chọn nền đen → Ctrl+Shift+i để đảo ngược vùng chọn → bạn dùng công cụ Move Tool để di chuyển cái cánh sang file nước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 17: Bạn mở file hình cô gái lên

                      

    → Bạn dùng công cụ Quick Selection Tool để tạo vùng chọn cho cô gái như hình dưới

                      

    ♦ Bước 18: Bạn vào Select → Refine Edge → hiện ra bảng

    → View: On White như hình dưới

                       

    ♦ Bước 19: Bạn chỉnh thông số như hình dưới

                      

    ♦ Bước 20: Bạn di chuyển cô gái qua file hình nước như hình dưới

                      

    ♦ Bước 21: Bạn mở file hình con ngựa lên

                      

    ♦ Bước 21: Bạn di chuyển con ngựa sang File hình nước

    ♦ Bước 22: Bạn phóng to quả bóng, cái cánh, con ngựa thu nhỏ 1 chút → cái cánh bạn chọn chế độ hòa trộn là Screen giống hình dưới

                      

    → bạn đặt cái cánh nằm dưới con ngựa → ta xoay tất cả giống hình dưới

                      

    ♦ Bước 23: Bạn Ctrl+J cái cánh lên → rồi ta đưa layer vừa copy xong lên trên con ngựa rồi xoay như hình dưới → Enter

                      

    ♦ Bước 24: Bạn chọn layer con ngựa → Image → Adjustments → Black & White → hiện ra bảng bạn chọn như hình dưới → Ok

                      

    ♦ Bước 25: Bạn chọn layer cô gái → Ctrl+T → Phóng to cô gái lên → Lật ngang như hình dưới

                      

    ♦ Bước 26: Bạn vào Edit → Puppet Warp → bạn click vào 2 điểm khoanh tròn như hình dưới

                      

    ♦ Bước 27: Bạn click vào từng điểm giữ chuột trái kéo ra như hình → Enter

                       

    ♦ Bước 28Bạn tạo layer mới → chọn công cụ Brush Tool → bạn vào Window →  Brush → bạn chọn như hình dưới

                      

→ cũng ở trong bảng đó bạn click chọn và chỉnh thông số như 2 hình dưới

                     

                     

    ♦ Bước 29: Bạn chỉnh size cọ lên 119 px rồi kéo như hình

                      

    ♦ Bước 30: Bạn giảm Opacity xuống 32% như hình dưới

                      

    ♦ Bước 31: Bạn vào Image → Adjustments → Shadows/Highlights → hiện ra bảng → bạn chỉnh thông số như hình dưới

                      

    ♦ Bước 32: Bạn mở tấm hình này lên

                      

  &am

Ngày cập nhật 2018/10/15 Tác giả: 24h.com
THỰC HÀNH PHOTOSHOP CS6

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa:
Đào tạo Đồ họa tại Tp.Hồ Chí Minh © 2019 Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP