Hướng dẫn thanh toán Online qua Chuyển khoản theo số tài khoản sau:

1. Ngân hàng BIDV – NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Số tài khoản: 3101 0000 936 098 – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. 

Thanh toán học phí online - ngân hàng BIDV

——————————————————————-

2. Ngân hàng TIÊN PHONG ( TPBANK ) – NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Số tài khoản: 9999 741 9999 

Thanh toán học phí online - ngân hàng Tiên Phong (TPBANK)

( Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi: Họ và tên, Khóa học).

Sau khi chuyển khoản vui lòng gọi hotline: 094433 8151 để thông báo và hôm sau bạn có thể đến trung tâm để tham gia học ngay.