CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD

CÀI ĐẶT MÀU LAYOUT TRONG AUTOCAD

Nhập OP -> nhấn Enter

CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD 1

Trong bảng lệnh hiện ra:

1: click Colors -> hiện ra bảng lệnh Drawing Window Colors

CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD 2

2: chọn Sheet / layout

3: chọn Uniform background

4: chọn màu cho Uniform background

CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD 3

5: chọn Paper background

6: chọn màu cho Paper background

7: nhấn Apply & Close -> màu của không gian Layout được thiết lập như hình:

CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD 4

8: nhấn OK

CÀI ĐẶT MÀU CHO KHÔNG GIAN LAYOUT TRONG AUTOCAD 5


THIẾT LẬP KHỔ GIẤY IN TRONG LAYOUT – PAGE SETUP MANAGER: XEM TẠI ĐÂY