HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD

  • Copy Block khung tênvào khổ giấy in (Lưu ý: tỉ lệ giữa khung tên và khổ giấy in phải là 1:1):

B1: nhấn Ctrl + C để copy Block khung tên

B2: nhấn Ctrl + V để paste khung tên vào khổ giấy in -> nhập tọa độ 0,0 để khớp khung tên vào khổ giấy in như hình:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 1

  • Tạo khung nhìn không gian Layout để trỏ tới bản vẽ cần in ấn ở không gian Model

B1: Nhập MV -> nhấn Enter

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 2

B2: chọn một điểm làm góc thứ nhất của khung nhìn (Click 1)

B3: chọn điểm ở góc đối diện của khung nhìn (Click 2)

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 3

Kết quả: các bản vẽ trong không gian Model được hiển thị trong khung nhìn của không gian Layout như hình:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 4

Lưu ý: ta có thể tạo khung nhìn MV với hình dạng bất kỳ bằng cách vẽ 1 đường polyline khép kín (Circle, Ellipse…).

Sau khi vẽ đường polyline, ta tạo khung nhìn không gian Layout để trỏ tới bản vẽ cần in ấn ở không gian Model:

1: nhập MV -> nhấn Enter

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 5

2: nhấn phím mũi tên xuống -> click chọn Object

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 6

3: click chọn polyline muốn làm khung nhìn

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 7

Kết quả: các bản vẽ trong không gian Model được hiển thị trong khung nhìn không gian Layout như hình:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 8

  • Đưa hình ảnh bản vẽ cần in ấn vào giữa khung nhìn không gian layout

B1: click đúp vào vùng bên trong khung nhìn để chọn bản vẽ cần in ấn ở không gian Model

B2 : nhấn Z -> nhấn Enter

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 9

B3: click và vẽ khung bao quanh bản vẽ cần in ấn để đưa bản vẽ vào giữa khung nhìn

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 10

  • Định tỉ lệ in ấn

B1: click đúp ra ngoài khung nhìn hoặc nhấn PS -> nhấn Enter để thoát vùng làm việc của khung nhìn

B2: mở thanh công cụ Viewport: Tools -> Toolbars -> AutoCAD -> Viewports

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 11

Kết quả:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 12

B3: click chọn khung nhìn như hình:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 13

B4: đưa khung nhìn vào layer Defpoints để không hiển thị viền khung nhìn khi in

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 14

B5: chọn tỉ lệ ở thanh Viewport để đưa bản vẽ cần in ấn vừa với khung nhìn, không để thừa giấy quá nhiều

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 15

B6: click vào biểu tượng như hình để khóa tỉ lệ bản vẽ

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 16

Sau khi khóa tỉ lệ, ta copy thêm Layout để in nhiều bản vẽ khác nhau:

B7: click phải vào tab Layout1 ->chọn  Move or Copy

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 17

B8: trong bảng lệnh hiện ra:

– Click chọn move to end

– Check vào Create a copy

– Nhấn OK

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 18

Kết quả: 1 bản copy của Layout1 được tạo ra là Layout1(2):

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 19

B9: click chọn Layout1(2) -> chọn khung nhìn MV -> click vào biểu tượng ổ khóa để mở khóa tỉ lệ

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 20

B10: thực hiện đưa hình ảnh bản vẽ cần in ấn vào giữa khung nhìn không gian Layout như trên (trang 26)

B11: thực hiện khóa tỉ lệ tương tự như trên:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 21

Lưu ý: có thể copy thêm nhiều Layout để in thêm nhiều bản vẽ khác nhau. Mỗi Layout sẽ là 1 trang trong file PDF được in ra.

Sau khi copy thêm Layout, ta gọi lệnh Publish để thiết lập in ấn:

B12: mở lệnh Publish:

– Cách 1: File -> Publish

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 22

– Cách 2: giữ Ctrl đồng thời click chọn các Layout cần in -> click phải -> Publish Selected Layouts

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 23

B13: trong bảng lệnh hiện ra:

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 24

Publish to: chọn máy in hoặc định dạng cần xuất file (nếu chọn định dạng PDF thì ở mục PDF Preset: chọn DWG to PDF)

Mũi tên lên xuống: thay đổi vị trí layout

Nút + -: thêm/bớt bản vẽ (sẽ thêm cả Layout lẫn Model, nếu không muốn in Model thì bấm chọn Model rồi bấm dấu -)

Number of copies: số bản in khi in trực tiếp ra giấy (in 5 bộ thì nhập số 5)

Publish Options : hiện ra bảng lệnh, ta thực hiện tiếp các thao tác sau:

+ Browse: chọn nơi lưu file pdf

+ Check vào Multi-sheet file: in nhiều bản vẽ vào 1 file PDF

+ Nhấn OK -> sẽ trở về bảng lệnh Publish

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 25

– Nhấn Publish

B14: trong bảng lệnh hiện ra:

Save in: chọn vị trí lưu file

File name: đặt tên file

– Nhấn Select

B15: chọn No

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 26

B16: nhấn Close

HƯỚNG DẪN IN ẤN TRONG LAYOUT AUTOCAD 27

Lưu ý: ta có thể dùng lệnh Plot (Ctrl + P) để in trong Layout tương tự như in trong Model. Nếu dùng lệnh Plot, mỗi lần in chỉ in được duy nhất 1 bản vẽ ra 1 file PDF. Ngoài ra, ta có thể dùng Lisp CAD để in nhanh nhiều bản vẽ trong Model và Layout.


 

VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU ĐỂ NHẬN BÀI TẬP THỰC HÀNH