HƯỚNG DẪN SAVE DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG SKETCHUP

HƯỚNG DẪN LƯU FILE SKETCHUP – SAVE FILE DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG SKETCHUP

 – Phương pháp LƯU FILE SKETCHUP này giúp chúng ta lấy lại tất cả các đường dẫn vật liệu…, 

thư viện vào chung 1 thư mục để khi copy từ máy này qua máy khác hoặc gửi file cho khách hàng sẽ không bị mất đường dẫn vật liệu .

  – Bước 1 – Bước 2 – Bước 3: Các bước save file (hình minh họa)

SAVE-FILE

 – Bước 4 – Bước 5 : Chọn đường dẫn và tạo thư mục lưu file -> nhấn Save ( hình minh họa )

SAVE-BAN-VE


 

XEM THÊM HƯỚNG DẪN RENDER SAVE VẬT LIỆU TRONG SKETCHUP

XEM THÊM HƯỚNG DẪN RENDER SAVE SETTINGS TRONG SKETCHUP

VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU ĐỂ NHẬN BÀI TẬP THỰC HÀNH