HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE 3DSMAX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE 3DSMAX

Đồ Họa Sài Gòn chia sẻ bài hướng dẫn sử dụng Plugin Copy Paste 3DsMax

B1: Mở file 3Ds Max có đối tượng cần copy -> chọn đối tượng -> click icon Copy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE 3DSMAX BƯỚC 1

B2: Mở file 3ds Max cần paste đối tượng -> click icon Paste

Lưu ý: khi copy phải đảm bảo 2 file cùng đơn vị

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE 3DSMAX BƯỚC 2

Kết quả sau khi paste đối tượng:

Kết quả sau khi paste đối tượng

Áp dụng plugin Copy – Paste vào công trình cuối khóa:

Áp dụng plugin Copy - Paste vào công trình cuối khóa:

Nếu đối tượng cần copy có map vật liệu và sau khi paste đối tượng bị mất vật liệu, ta thực hiện như sau để dẫn lại đường dẫn vật liệu:

  1. Customize-> Configure Project Paths -> hiện ra bảng lệnh

 

dẫn lại đường dẫn vật liệu bước 1

  1. Vào tab External Files-> chọn Add-> hiện ra bảng lệnh

dẫn lại đường dẫn vật liệu bước 2

  1. Chọn thư mục lưu map vật liệu của đối tượng -> check vào Add Subpaths -> nhấn Use Path

dẫn lại đường dẫn vật liệu bước 3

  1. Nhấn OK

dẫn lại đường dẫn vật liệu bước 4

Kết quả sau khi dẫn lại vật liệu cho đối tượng:

KẾT QUẢ SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE 3DSMAX THỰC TẾ


XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN SWEEP PROFILE – PLUGIN TẠO PHÀO CHỈ 3DSMAX

XEM THÊM THÔNG TIN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ MỚI NHẤT KHÓA HỌC 3DSMAX VRAY

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE

VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU ĐỂ NHẬN BÀI TẬP THỰC HÀNH