HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN DIMASTER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN DIMASTER

PLUGIN DIMASTER TRONG 3DSMAX

Các Công cụ của DIMaster

CÁC CÔNG CỤ CỦA DIMASTER

Hướng dẫn tạo DIM

B1: bật chế độ bắt điểm (Vertex)

B2: chọn loại DIM cần đo:

  1. DIM đo đường thẳng: click vào điểm thứ nhất -> click vào điểm thứ 2 -> kích thước sẽ được đo như hình:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN DIMASTER: DIM đo đường thẳng

  1. DIM đo góc : click vào góc cần đo -> click vào điểm cuối của cạnh 1 -> click vào điểm cuối của cạnh 2 -> góc sẽ được đo như hình:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN DIMASTER: DIM đo góc

B3: chỉnh sửa đường DIM:

+ Chọn Dim cần chỉnh -> vào tab Modify -> chỉnh sửa các thông số của đường Dim

VD: chỉnh sửa cho Dim đo đường thẳng (thao tác tương tự với Dim đo góc)

CHÌNH SỬA DIM ĐO ĐƯỜNG THẲNG

>Global Edit : click vào thì các chỉnh sửa sẽ áp dụng cho tất cả các Dim cùng loại có trong scene

Dimaster utilities

B1: chọn icon DIMaster Utilities  -> hiện ra bảng lệnh

BẢNG LỆNH DIMaster Utilities 

B2: tạo DIM mới

TẠO DIM MỚI TẠO DIM KẾT QUẢ
B3: chọn 1 DIM đã tạo

B4: click vào Save settings of selected Dimobject…

Save settings of selected Dimobject…

B5: trong bảng lệnh hiện ra, đặt tên style DIM -> nhấn Save

đặt tên style DIM

  1. áp dụng dim đã save vào đối tượng

B1: chọn 1 style DIM đã Save

chọn 1 style DIM đã Save

B2: chọn Dim muốn áp dụng style DIM đã chọn:

Scene: áp dụng cho tất cả DIM trong scene

Selection: áp dụng cho các DIM đang chọn

Lưu ý: style DIM line sẽ áp dụng cho các DIM line, style DIM Angle sẽ áp dụng cho các DIM Angle

style DIM Angle

VD1: ta đang có DIM line như hình trên, click chọn DIM line này -> chọn style Dim 01 -> chọn Selection -> được kết quả như hình dưới:

KẾT QUẢ


XEM THÔNG TIN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ KHÓA HỌC DỰNG HÌNH 3DSMAX MỚI NHẤT


Dim đo góc liên tục

B1: bật chế độ bắt điểm (Vertex)

B2: chọn DIM đo góc liên tục

– Đo góc thứ nhất -> sau đó tiếp tục đo các góc tiếp theo -> click phải thoát lệnh

DIM ĐO GÓC

Dim đo đường thẳng liên tục

B1: bật chế độ bắt điểm (Vertex)

B2: chọn DIM đo đường thẳng liên tục

– Đo đường thẳng thứ nhất -> Sau đó tiếp tục đo các đường tiếp theo -> click phải thoát lệnh

DIM ĐO ĐƯỜNG THẲNG

Công cụ tạo note (ghi chú)

B1: Bật chế độ bắt điểm (Vertex)

B2: chọn công cụ tạo Note   -> click vào vị trí cần tạo note -> sẽ được kết quả như hình:

DIM TẠO NOTE

B3: chỉnh sửa DIMnote:

+ Chọn DIMnote cần chỉnh -> vào tab Modify -> chỉnh sửa các thông số của DIMnote

Lưu ý: DIMnote có các thông số tương tự DIMline và có các thông số tùy chỉnh riêng

BANG-THONG-SO-DIMNOTE

một số thông số riêng của dimnote

một số thông số riêng của dimnote

Các thành phần của DIMnote: check vào để hiển thị các thành phần của DIMnote

  1. Đường line

Các thông số tùy chỉnh cho đường line

ĐƯỜNG LINEBANG-DUONG-LINE

  1. Arrow

Các thông số tùy chỉnh cho Arrow

ARROW

  1. Cross

Các thông số tùy chỉnh cho Cross

CROSSBẢNG CROSS

  1. Circle

Các thông số tùy chỉnh cho Circle

CircleBẢNG Circle

  1. Shaded Circle

Các thông số tùy chỉnh cho Shaded Circle

Shaded CircleBẢNG Shaded Circle

Liên kết dim

B1: chọn icon   -> chọn công cụ đo (DIMline, DIMangle, DIMnote…) -> tiến hành đo

VD: vẽ khối Box -> chọn icon   -> sau đó chọn icon  -> tiến hành đo khối Box -> được kết quả như hình:

liên kết dimcông cụ liên kết dim

liên kết dim kết quả

B2: chỉnh thông số của khối Box -> chân Dim sẽ tự dời theo và cập nhật lại kích thước

chỉnh thông số của khối Box

Xóa dim

Thao tác xóa Dim: chọn Dim cần xóa -> click vào icon  

  VD: ta có 3 loại Dim như hình -> ta chọn và xóa DIMline và DIMangle -> các Dim được chọn sẽ bị xóa như hình:

xóa dim

xóa dim kết quả

 

 


XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN COPY PASTE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PLUGIN SWEEP PROFILE 3DSMAX

VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU ĐỂ NHẬN BÀI TẬP THỰC HÀNH